PoložkaCena / hodPoznámka
Hodinová sazba advokátního koncipienta    1000,- Kč  
Hodinová sazba advokáta 2000,- Kč  
Hodinová sazba advokáta - seniora 2500,- Kč  
Náhrada za zmeškaný čas 1000,- Kč např. při jízdě na soud mimo Prahu
Sepsání předžalobní upomínky  500,- Kč sazba za 1 upomínku
Režijní paušál za odeslání dopisu  100,- Kč sazba za 1 dopis (poštovné nebude dále účtováno)
Úřední ověření podpisu   30,- Kč sazba  za 1 podpis (nebo zdarma *)
Jízdné mimo Prahu   10,- Kč  sazba za 1 km

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

* Při objednání sepsání příslušné smlouvy je úřední ověření podpisu zdarma.

Za práci v anglickém jazyce účtujeme příplatek 25% z ceny bez DPH. Ostatní přímé náklady budou účtovány samostatně (např. poštovní kolky).

V případě většího objemu objednaných prací je možné dohodnout výhodnější hodinovou sazbu nebo paušální částku.

Využíváme zaručený elektronický podpis, což nám umožňuje navrhovat vydání elektronického platebního rozkazu.

Elektronickým platebním rozkazem ušetříte část nákladů na soudní poplatky, které je třeba zaplatit při podání žaloby.

K dispozici je také datová schránka.